Perfectplus

CityGame Kortrijk

Kortrijk beleven op een onvergetelijke en interactieve manier!

Kortrijk, ooit één van de meest welvarende steden van Vlaanderen onder impuls van een bloeiende vlas- en lakennijverheid, en nu het onderwerp van een spannend en interactief stadsspel, nl. de CityGame 4.0.

Gewapend met een Tablet en een wandelGPS trekken de teams ten strijde op hun eigen Guldensporenslag.

Doorkruis de Groeninghestad met z'n indrukwekkende monumenten zoals de Broeltorens, de trapgevels op de Grote Markt, het Begijnhof en uiteraard het Belfort, maar ook minder gekende pleintjes en parkjes maken deel uit van dit onvergetelijk stadsspel.

Dit alles gebaseerd op een ingenieus spelsysteem. Van 10 tot 1.000 personen – geschikt als team building, incentive of puur voor het plezier.

Meer algemene info over het spelconcept? Klik hier.

Kortrijk Teambuilding Broeltorens

This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.